جدیدا تو خونه بچه ها میگن بابا بزن اونور فوتبال ببینیم

 

ولی باباها میگن ساکت باش دارم کلاه قرمزی میبینم :)